CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

Thông tư 01/2016/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần: – QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước. – QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước. – QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật. – QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông. – QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện. – QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt. – QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng. – QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông. – QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng. – QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang. Thông tư 01/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư 02/2010/TT-BXD .
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: thuvienxaydung