CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07-2:2016/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

Số hiệu: QCVN07-2:2016/BXD Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/02/2016 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dùng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: Kiến Thức Xây Dựng