CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn khai thác

Hướng dẫn khai thác

Tìm nhanh:

Nhấn vào biểu tượng tìm nhanh góc trên bên phải, sau đó nhập vào nội dung cần tìm

Untitled-1

Tìm văn bản pháp luật:

 • Nhấn vào Menu VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 • Nhập nội dung cần tìm vào ô “Từ Khóa”
 • Nhấn vào “Tìm kiếm nâng cao” nếu muốn tìm kiếm chính xác, sau đó nhập vào các điều kiện cần tìm:

vanban

 • Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” để tìm.

Tìm Quy chuẩn – Tiêu chuẩn:

 • Nhấn vào Menu TIÊU CHUẨN – QUI CHUẨN
 • Nhập nội dung cần tìm vào ô “Từ Khóa”
 • Nhấn vào “Tìm kiếm nâng cao” nếu muốn tìm kiếm chính xác, sau đó nhập vào các điều kiện cần tìm:

 • Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” để tìm.

Tìm Sách – Giáo trình:

 • Nhấn vào Menu SÁCH – GIÁO TRÌNH
 • Nhập nội dung cần tìm vào ô “Từ Khóa”
 • Nhấn vào “Tìm kiếm nâng cao” nếu muốn tìm kiếm chính xác, sau đó nhập vào các điều kiện cần tìm:

 • Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” để tìm.

Tìm Tài liệu tham khảo:

 • Nhấn vào Menu TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Nhập nội dung cần tìm vào ô “Từ Khóa”
 • Nhấn vào “Tìm kiếm nâng cao” nếu muốn tìm kiếm chính xác, sau đó nhập vào các điều kiện cần tìm:

 • Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” để tìm.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GÓI THÀNH VIÊN

Để xem được đầy đủ thông tin của bản tin, người dùng cầp phải đăng ký một trong ba gói thành viên: THUÊ BAO TUẦN, THUÊ BAO THÁNG, THUÊ BAO NĂM

Trước tiên, bạn phải đăng nhập vào hệ thống. Nếu bạn chưa đăng ký, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Các bạn vào Menu Phí truy cập, chọn gói thuê bao muốn đăng ký -> nhấn vào nút ĐĂNG KÝ -> XEM GIỎ HÀNG -> THANH TOÁN

Bạn cung cấp các thông tin cần thiết như Họ tên, Số điện thoại,…

Sau đó lựa chọn phương thức thanh toán (Qua cổng thanh toán Ngân Lượng, Bảo Kim, VTC,…)

Nhấn vào nút ĐĂNG KÝ để kết thúc thanh toán