CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn đăng bài

Mục Lục (Table of Contents - TOC)

 

Hướng dẫn đăng bài này giúp các Tình nguyện viên đăng các tài liệu “Văn bản pháp luật“, “Tiêu chuẩn – Quy chuẩn“, “Sách – Giáo trình” và “Tài liệu tham khảo” hợp pháp theo các quy định pháp luật hiện hành lên Thư viện xây dựng:

1. Chuẩn bị cơ bản: 

1.1 Nội dung định dạng văn bản OpenDocument (*.odt) 

Có nội dung phù hợp với nội dung tài liệu được đề cập ở mục 1.2, có dung lượng không quá 5MB (trường hợp lớn hơn 5MB thì chia tài liệu thành nhiều phần):

Nội dung định dạng OpenDocument (*.odt) nhằm cung cấp nội dung chi tiết (được mô tả ở mục 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4). Nếu không có tài liệu định dạng *.odt, phải soạn nội dung trực tuyến theo định dạng html, nhưng sẽ rất khó khăn khi làm việc với các bảng biểu, công thức, sơ đồ. 

Bắt buộc phải cung cấp định dạng *.odt cho Văn bản pháp luật & Tiêu chuẩn – Quy phạm.

1.2 Nội dung định dạng văn bản di động Adobe Portable Document Format (.pdf)

 • Lưu trữ ở chế độ chia sẻ công cộng (share public) trên các dịch vụ lưu trữ trực tuyến Dropbox, Google Drive hoặc Box.com theo thư mục được chỉ định:

 • Để thuận lợi cho thiết bị di động truy cập (điện thoại, máy tính bảng …) khuyến khích các files *.pdf có dung lượng không quá 8MB. 

Nội dung định dạng văn bản Adobe Portable Document Format (.pdf) nhằm cung cấp nội dung đính kèm (được mô tả ở 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) để người khai thác có thể download về hoặc xem trực tuyến. 

Thư viện xây dựng hỗ trợ đính kèm các văn bản Microsoft Word (docx, docm, dotm, dotx), Microsoft Excel (xlsx, xlsb, xls, xlsm), Microsoft PowerPoint (pptx, ppsx, ppt, pps, pptm, potm, ppam, potx, ppsm), Text files (txt), TIFF Images (tif, tiff), Adobe Illustrator (ai), Scalable Vector Graphics (svg) nhưng chỉ áp dụng cho Tài liệu tham khảo.

Định dạng *.pdf cho các tài liệu Văn bản pháp luật & Tiêu chuẩn – Quy chuẩn là các tài liệu văn bản gốc (có thể scan bản copy hoặc bản gốc) được cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công bố trên Công báo

 

1.3 Nội dung cung cấp

1.3.1 Văn bản pháp luật

Tiêu đề, tóm tắt tài liệu, loại tài liệu, lĩnh vực, thời gian, cấu trúc …

 

Nội dung

Hướng dẫn 

Tên văn bản 

Tên của văn bản pháp luật đầy đủ nhưng ngắn gọn, ví dụ:

 • Luật xây dựng 2014

 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 • Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng

 • Quyết định 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Nội dung tóm tắt

Giới thiệu tóm tắt văn bản quy phạm pháp luật:

 • Số hiệu văn bản; Ngày ban hành; Ngày hiệu lực; Nơi ban hành, Loại văn bản, Lĩnh vực

 • Mô tả thêm: Nội dung trích yếu và các thông tin liên quan,  giúp người đọc có thông tin rõ ràng hơn trước khi đọc nội dung chi tiết.

Nội dung chi tiết

Trình bày tất cả mọi thông tin liên quan của văn bản pháp luật gốc được nêu ở mục 1.2 bằng cách đính kèm file nội dung *.odt đã mô tả ở mục 1.1.

Trong trường hợp chưa thể soạn thảo được nội dung chi tiết, vui lòng ghi rõ “đang soạn thảo nội dung – vui lòng xem file đính kèm”.

Đính kèm

Văn bản gốc – cũng cấp link file đính kèm lưu trữ tài liệu được mô tả ở mục 1.2 như sau vào trình soạn thảo:

Cần kiểm tra tình trạng share public trước khi đính kèm sau khi đăng bài

Lược đồ

“Gia phả của văn bản pháp luật hiện thời trong hệ thống văn bản pháp luật” – mô tả mối quan hệ của Văn bản pháp luật với các Văn bản pháp luật khác. Các mối quan hệ (cấu trúc) với văn bản hiện thời cơ bản như sau:

 • Văn bản hiện thời: văn bản chuẩn bị đăng lên thư viện xây dựng

 • Văn bản được hướng dẫn (x): Văn bản hiện thời được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện cho các văn bản này. 

 • Văn bản hướng dẫn (x): Các văn bản hướng dẫn văn bản hiện thời

 • Văn bản được hợp nhất (x): Văn bản hiện thời được ban hành hợp nhất các văn bản này.

 • Văn bản hợp nhất (x): là các văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản hiện thời.

 • Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (x): Văn bản hiện thời được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung cho các văn bản này.

 • Văn bản sửa đổi bổ sung (x): Các văn bản sửa đổi văn bản hiện thời.

 •  Văn bản bị đính chính (x): Văn bản hiện thời được ban hành nhằm đính chính cho các văn bản này.

 •  Văn bản đính chính (x): Các văn bản đính chính văn bản hiện thời

 •  Văn bản bị thay thế (x): Văn bản hiện thời được ban hành nhằm thay thế cho các văn bản này

 •  Văn bản thay thế (x): Các văn bản thay thế văn bản hiện thời

(x): là số văn bản có liên quan.

Văn bản liên quan

Là các văn bản có cùng nội dung liên quan với Văn bản hiện thời

1.3.2 Tiêu chun – Qui chun

Nội dung

Hướng dẫn

Tên tiêu chuẩn

Tên của Tiêu chuẩn – Quy chuẩn đầy đủ nhưng ngắn gọn, ví dụ

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272-05  Tiêu chuẩn thiết kế cầu

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

Nội dung tóm tắt

Giới thiệu tóm tắt Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

 • Số hiệu; Loại tiêu chuẩn, Lĩnh vực, Ngôn ngữ, Ngày ban hành; Ngày hiệu lực; Nơi ban hành

 • Mô tả thêm: Nội dung trích yếu và các thông tin liên quan,  giúp người đọc có thông tin rõ ràng hơn trước khi đọc nội dung chi tiết.

Nội dung chi tiết

Tương tự nội dung chi tiết Văn bản pháp luật như đã nêu ở mục 1.3.1

Đính kèm

Tương tự như đã nêu ở mục 1.3.1

Lược đồ

Tham khảo thêm chú giải lược đồ văn bản ở mục 1.3.1:

 • Văn bản công bố, ban hành: Văn bản công bố ban hành tiêu chuẩn hiện thời.

 • Văn bản hủy bỏ: Văn bản hủy bỏ tiêu chuẩn hiện thời.

 • Tiêu chuẩn bị sửa đổi bổ sung: 

 • Tiêu chuẩn sửa đổi bổ sung: 

 • Tiêu chuẩn bị đính chính

 • Tiêu chuẩn đính chính

 • Tiêu chuẩn bị thay thế:

 • Tiêu chuẩn thay thế:

 • Tiêu chuẩn được dẫn chiếu: một số nội dung trong tiêu chuẩn hiện thời được dẫn chiếu hoặc được cụ thể tại các tiêu chuẩn này.

 • Văn bản được dẫn chiếu:  

 • Tiêu chuẩn được căn cứ: các tiêu chuẩn này là căn cứ để xây dựng tiêu chuẩn hiện thời.

 • Văn bản được căn cứ:

T.chuẩn liên quan

Là các tiêu chuẩn có cùng nội dung liên quan với tiêu chuẩn hiện thời

 

1.3.3 Sách – Giáo trình

Nội dung

Hướng dẫn

Tên sách – giáo trình

Ghi đúng tiêu đề sách hay giáo trình đã được phát hành

 

Nội dung tóm tắt

Giới thiệu tóm tắt sách – giáo trình:

 • Tác giả; Loại sách; Ngôn ngữ; Lĩnh vực; Năm phát hành

 • Mô tả thêm: Việc trình bày nội dung này là khá quan trọng, như một lời bạt giới thiệu về sách hay giáo trình

Nội dung chi tiết 

Là nội dung sách được soạn thảo (hoặc chuyển đổi) ở định dạng OpenDocument (*.odt) như đã mô tả ở mục 1.1:

 • Đính kèm file nội dung *.odt vào khung soạn thảo

 • Tự soạn thảo trực tuyến trên website. Trong khung soạn thảo này, nhìn cũng tương đồng như công cụ soạn thảo của bộ MS word, tuy nhiên có nhiều hạn chế soạn thảo bảng biểu và công thức.

Trong trường hợp chưa thể soạn thảo được nội dung chi tiết, vui lòng ghi rõ “đang soạn thảo nội dung – vui lòng xem file đính kèm”.

Đính kèm

Tham khảo 1.2, 1.3.1. Tuy nhiên có thể đính kèm tập tin Microsoft Word (docx, docm, dotm, dotx).

Hình đại diện

Hình ảnh đại diện sách hay giáo trình (nếu có)

Sách liên quan 

Là các sách có cùng nội dung liên quan với sách hiện thời

 

1.3.4 Tài liệu tham khảo

Nội dung

Hướng dẫn

Tên tài liệu

Nên đặt ngắn gọn, tránh rườm rà không cần thiết. Tiêu đề phải gắn liền với nội dung

Nội dung tóm tắt

Giới thiệu tóm tắt sách – giáo trình:

 • Loại tài liệu; Ngôn ngữ; Lĩnh vực

 • Mô tả thêm: Việc trình bày nội dung này là khá quan trọng, như một lời bạt giới thiệu tài liệu

Nội dung chi tiết

Tương tự nội dung chi tiết sách – giáo trình đã mô tả ở mục 1.3.3

Đính kèm

Tham khảo 1.1, 1.3.1. Hỗ trợ đính kèm các văn bản Microsoft Word (docx, docm, dotm, dotx), Microsoft Excel (xlsx, xlsb, xls, xlsm), Microsoft PowerPoint (pptx, ppsx, ppt, pps, pptm, potm, ppam, potx, ppsm), Text files (txt), TIFF Images (tif, tiff), Adobe Portable Document Format (pdf), Adobe Illustrator (ai), Scalable Vector Graphics (svg)

Hình đại diện

Hình ảnh đại diện (nếu có)

Tài liệu liên quan

Là các tài liệu có cùng nội dung liên quan với tài liệu hiện thời

2. Nộp bài, hiệu chỉnh: 

 Thư viện xây dựng hỗ trợ các tình nguyện viên đăng các nội dung đã được mô tả ở mục 1 nói trên. Sau khi đăng bài, các thành viên cần xem lại nội dung, nếu cần thiết có thể hiệu chỉnh nội dung.

 

Nội dung hướng dẫn được chèn bằng văn bản OpenDocument (*.odt) – trong đó phần “Mục Lục (Table of Contents – TOC)” đã xóa thứ tự trang.