CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Tác giả: Nguyễn Vũ Thùy Linh

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2015. Số trang: 415

Ngôn ngữ: Việt Nam.

Hiện trạng: đang quá trình xin phép bản quyền để được cung cấp số hóa

Tác giả: Nguyễn Vũ Thùy Linh

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2015. Số trang: 415

Ngôn ngữ: Việt Nam.

Hiện trạng: đang quá trình xin phép bản quyền để được cung cấp số hóa

Tác giả: Ngô Thế Phong, Phan Quang Minh

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2015. Số trang: 207

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu:

Hiện trạng: đang quá trình xin phép bản quyền để được cung cấp số hóa

 

Tác giả: Trần Đình Ngô

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 340

Ngôn ngữ: Việt Nam.

Hiện trạng: đang quá trình xin phép bản quyền để được cung cấp số hóa

Tác giả: Quang Minh.

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2015. Số trang: 438.

Hiện trạng: đang quá trình xin phép bản quyền để được cung cấp số hóa

Tác giả: Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 242.

Hiện trạng: đang quá trình xin phép bản quyền để được cung cấp số hóa