CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Đăng ký thành viên

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Để tương tác với kienthucxaydung.vn, bạn phải đang nhập với tư cách là thành viên của kienthucxaydung.vn, bằng cách:

Sau đó cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu.

1

Nhấn Next để tiếp tục.

Hệ thống sẽ tự động gởi cho bạn Email kích hoạt, bạn kiểm tra Email mà bạn đã dùng để đăng ký thành viên, nhấn vào đường link kích hoạt tài khoản.

2

Nếu loại thành viên mà bạn đăng ký là miễn phí thì quá trình đăng ký thành viên đến đây đã hoàn tất. Nếu là loại thành viên có thu phí thì hệ thống sẽ chuyển bạn qua bước thanh toán bằng cổng thanh toán trực tuyến VTC PAY. Sauk hi thanh toán thì quá trình đăng ký thành viên hoàn tất.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP