CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Đăng ký nhóm đăng tin

Tình nguyện viên là những thành viên có chuyên môn về hoạt động xây dựng, có các kỹ năng viết bài mà không yêu cầu trả chi phí đúng giá khi đăng tin cho Thư Viện Xây Dựng.

Tương tác giữa các Tình nguyện viên với nhau, giữa các Tình nguyện viên với Ban Quản Trị  thông qua các công cụ cộng tác  tại chuyên trang Kết Nối của Cộng Đồng Xây Dựng.

Trách Nhiệm và Quyền Lợi của Tình Nguyện Viên khi gia nhập Nhóm Đăng Tin:

Trách Nhiệm

Điền đăng ký làm tình nguyện viên  với đầy đủ chi tiết cá nhân, các kỹ năng, sở thích và thông tin liên lạc theo khung dưới đây.

Tuân thủ điều khoản khi đăng ký làm thành viên gồm: Quy chế hoạt động chung và Yêu cầu chung.

Tuân thủ thỏa thuận Cung cấp và Sử dụng dịch vụ mạng xã hội congdongxaydung.vn

Quyền Lợi

Khi các thành viên đăng bài, hệ thống tính toán tự động của Thư Viện sẽ tính toán ra điểm dựa trên số lượng bài đăng, chất lượng bài đăng cũng như số truy cập đến các bài mà thành viên đã đăng. Thành viên Tình Nguyện sẽ dùng hệ thống điểm để sử dụng các gói dịch vụ trên Kiến Thức Xây Dựng, Cộng Đồng Xây Dựng, Thông Tin Xây Dựng.

Cuối các kỳ tài chính được các cổng thanh toán chi trả, nếu Thư Viện Xây Dựng có nguồn thu thực, Ban Quản Trị sẽ công khai bồi dưỡng cho các thành viên dựa trên số điểm mà các thành viên hiện có.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Trân trọng cảm ơn các Tình Nguyện Viên đã Đăng Tin cho Thư Viện Trực Tuyến.

Ban Quản Trị