CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Áp dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng và tư vấn xây dựng từ ngày 01/05/2016

Từ ngày 01/5/2016 áp dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng và tư vấn xây dựng được hướng dẫn theo các Thông tư sau: – Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình thực hiện theo Thông tư 09/2016/TT-BXD. – Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo Thông tư...

Một số văn bản xây dựng mới từ ngày 28/3 – 02/4/2016

1. Hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Theo Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình như sau: – Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi...