CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

Mục Lục Lời nói đầu
  1. TỔNG QUAN CÁC BƯỚC THIẾT KẾ ĐƯỜNG TRONG CIVIL 3D
  2. MẶT BẰNG TUYẾN
2.1. Định nghĩa mặt bằng tuyến 2.2. Xây dựng mặt bằng tuyến thông qua thanh công cụ (by layout) 2.3. Hiệu chỉnh và tạo các yếu tố hình học tuyến trong các trường hợp đặc biệt 2.4. Tạo mặt bằng tuyến từ polyline 2.5. Tạo tuyến cho mép đường, từ tim tuyến đã có 2.6. Thiết kế trạm dừng xe bus, bãi đậu xe dọc tuyến 2.7. Chỉnh sửa tiêu chuẩn thiết kế cho tuyến 2.8. Các trường hợp quay siêu cao và áp siêu cao cho tuyến
  1. THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN – ĐƯỜNG ĐỎ
3.1. Xuất trắc dọc tự nhiên – đường đen 3.2. Các bước cơ bản thiết kế đường đỏ3.3. Hiệu chỉnh hình học trắc dọc thiết kế (đường đỏ)
  1. THỂ HIỆN TRẮC DỌC TUYẾN – ĐƯỜNG ĐỎ
4.1. Hiệu chỉnh hình thức thể hiện trắc dọc (Vew style) 4.2. Chỉnh sửa các dòng dữ liệu cho trắc dọc (Data band)
  1. ĐỊNH NGHĨA TRẮC NGANG VÀ ÁP TRẮC NGANG – CORRIDOR
5.1. Khái niệm về Corridor 5.2. Định nghĩa trắc ngang điển hình      5.3. Xây dựng các loại mẫu mặt cắt ngang phù hợp với các lựa chọn quay siêu cao của tuyến  5.4. Áp trắc ngang điển hình cho tuyến 5.5. Tạo các loại bề mặt thiết kế từ Corridor
  1. XUẤT TRẮC NGANG
6.1. Phát sinh cọc 6.2. Sửa tên cọc 6.3. Tạo tên cọc tự động 6.4. Thể hiện tên cọc trên mặt bằng 6.5. Xuất mặt cắt ngang
  1. THỂ HIỆN CÁC THÔNG SỐ TRÊN TRẮC NGANG
7.1. Cao độ tự nhiên 7.2. Khoảng cách mia tự nhiên 7.3. Cao độ thiết kế 7.4. Khoảng cách lẻ thiết kế 7.5. Tạo đường dóng cho bề mặt tự nhiên và thiết kế 7.6. Ghi độ dốc ngang đường lên mặt cắt ngang 7.7. Tạo cờ tim đường cho trắc ngang 7.8. áp trắc dữ liệu ngang mới vừa tạo cho toàn bộ trắc ngang
  1. TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG ĐÀO ĐẮP
8.1. Sơ lược các bước tính toán khối lượng đào đắp đường trong Civil 8.2. Tính toán khối lượng đào đắp 8.3. Tính toán diện tích đào đắp nền đường 8.4. Tính toán diện tích đào đắp vỉa hè 8.5. Thể hiện diện tích cho phần đào đắp lòng đường 8.6. Thể hiện diện tích cho phần đào đắp vỉa hè
  1. THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG
10.1. Thuộc tính, thông số các mẫu mặt cắt ngang đường 10.2. Tóm tắt các bước thực hiện lệnh trong Civil 3D 10.3. Giải thích một số thuật ngữ trong Civil 3D Tài liệu tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dung chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dung chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: Kiến Thức Xây Dựng