CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

TÓM TẮT

Trong quy hoạch và thiết kế xây dựng đô thị, các khu thương mại, hạng mục cao độ nền thoát nước sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan, thủy lực. Khi thiết kế tối ưu hạng mục này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư, môi trường bền vững. Vì mục tiêu này nên thiết kế thường xuyên điều chỉnh. Việc điều chỉnh sẽ tốn nhiều thời gian và công sức của người thiết kế. Để đáp ứng công việc này, hiện nay, trên thị trường có nhiều phần mềm đưa ra công cụ thực hiện thiết kế cao độ nền và thoát nước đô thị. Trong tập sách “Civil 3D 2013 thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị”, tác giả giới thiệu đến bạn đọc phần mềm Autocad Civil 3D của hãng Autodesk. Cuốn sách hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện một hồ sơ, đồ án quy hoạch và thiết kế kỹ thuật cao độ nền thoát nước gồm có thoát nước mưa và thoát nước thải, thiết kế hồ điều tiết, tính toán khối lượng đào đắp, xuất trắc dọc mặt bằng mạng lưới thoát nước. Xử lý giao cắt giữa nước mưa và nước thải. Bộ sách gồm hai tập.

Tập 1: “Quy hoạch cao độ nền thoát nước đô thị” gồm 5 phần:

  • Phần 1: Quy hoạch cao độ nền, tính toán khối lượng san lấp.
  • Phần 2: Thiết kế mái dốc, taluy – hồ điều hòa.
  • Phần 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước.
  • Phần 4: Tạo Parcels tính diện tích lưu vực thoát nước.
  • Phần 5: Phụ lục Civil 3D.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dung chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Nội dung chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Vui lòng đăng ký gói thành viên tại đây.
Người đăng: Kiến Thức Xây Dựng