CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần:

– QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works  Water Supply

– QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Sewerage

– QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Trench & Tunnel

– QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Transportation Infrastructure

– QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện – National Technical RegulationTechnical Infrastructure Works Electricity Supply

– QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Petroleum and Gas Supply

– QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Lighting

– QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Telecommunication

– QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Solid Waste Treatment and Public Toilet

– QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang – National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Cemetery

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD.

Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 2016/TT-BXD
Ngày ban hành 1/2/2016
Ngày có hiệu lực 1/5/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phan Thị Mỹ Linh
Trích yếu Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Quy chuẩn – Tiêu chuẩn
Tệp đính kèm: BXD_01-2016-TT-BXD_01022016.signed.pdfQCVN 07-2016.rar