CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC
CÁC BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ: thuvienxaydung
 1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8858:2011 về móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 2. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9398:2012 về công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung (tieu-chuan)
 3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9394:2012 về đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 4. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9361:2012 về công tác nền móng – thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 5. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8857:2011 về lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – vật liệu, thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 6. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2012 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 7. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8859:2011 về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – vật liệu, thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 8. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8863:2011 về mặt đường láng nhựa nóng – thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 9. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8809:2011 về mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng – thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 10. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8819:2011 về mặt đường bê tông nhựa nóng – yêu cầu thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 11. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8774:2012 về an toàn thi công cầu (tieu-chuan)
 12. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2011 về gạch bê tông (tieu-chuan)
 13. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 14. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về công tác đất – thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 15. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 266:2000 về cầu và cống quy phạm thi công và nghiệm thu (tieu-chuan)
 16. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4055:2012 về tổ chức thi công (tieu-chuan)
 17. Luật đấu thầu 2013 (van-ban)
 18. Luật xây dựng 2014 (van-ban)
 19. Nghị định 63/2014/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (van-ban)
 20. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (van-ban)
 21. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (van-ban)
 22. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-8:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình viễn thông (tieu-chuan)
 23. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-10:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình nghĩa trang (tieu-chuan)
 24. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-7:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình chiếu sáng (tieu-chuan)
 25. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng (tieu-chuan)
 26. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-6:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình cấp xăng dầu, khí đốt (tieu-chuan)
 27. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình cấp điện (tieu-chuan)
 28. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình giao thông (tieu-chuan)
 29. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-3:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình hào và tuy nen kỹ thuật (tieu-chuan)