CHUYÊN TRANG
CHUYÊN MỤC
CÁC BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ: Kiến Thức Xây Dựng
 1. Kinh nghiệm thiết kế và giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng (post)
 2. Quy trình tính toán và thiết kế móng cọc tràm ( Dự thảo ) (tai-lieu-tham-khao)
 3. Một số vấn đề trong tính toán sức chịu tải cọc đóng theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 (tai-lieu-tham-khao)
 4. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng (van-ban)
 5. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng (van-ban)
 6. Civil 3D 2013 Thiết Kế Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị – Tập 2 (book)
 7. Civil 3D 2013 Thiết Kế Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị – Tập 1 (book)
 8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình thoát nước (tieu-chuan)
 9. Các bước chuẩn bị tài liệu để cung cấp cho thư viện xây dựng (post)
 10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình cấp nước (tieu-chuan)
 11. Áp dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng và tư vấn xây dựng từ ngày 01/05/2016 (post)
 12. Một số văn bản xây dựng mới từ ngày 28/3 – 02/4/2016 (post)
 13. Giới thiệu sách mới (post)
 14. Hướng dẫn mới về giá xây dựng công trình (post)
 15. Bộ Xây dựng ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật (post)
 16. Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về kinh doanh vật liệu xây dựng (post)